MEDIA

ALL

OTHER JOYSOUND「JOYTV」コメント動画配信決定

カラオケJOYSOUND曲間番組「JOYTV」にてメンバーコメント動画配信決定!
さらに「生と死と君」を期間中に歌うとカラオケ演奏終了後にメンバーコメント動画が流れます!

「JOYTV」コメント動画
【配信期間】
2018年9月15日(土)~2018年10月14日(日)
※コメントは、ランダムで放映されます。

「生と死と君」カラオケ演奏終了後配信コメント動画
【配信期間】
2018年9月15日(土)~2018年11月14日(水)

※JOYSOUND対象機種:JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAX、JOYSOUND f1